Câu hỏi:

14/01/2022 1,428

Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn.

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

+ Chọn ô có dữ liệu cần lọc

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,281

Câu 2:

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert  ...........

Xem đáp án » 14/01/2022 1,837

Câu 3:

Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,642

Câu 4:

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,334

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 528

Câu 6:

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 524

Bình luận


Bình luận