Câu hỏi:

14/01/2022 180

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu tiền tệ (Currency).

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,074

Câu 2:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 365

Câu 3:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

Xem đáp án » 14/01/2022 317

Câu 4:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 252

Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 160

Câu 6:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 84

Bình luận


Bình luận