Câu hỏi:

14/01/2022 222

Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn off)/ Shut Down (hoặc Turn Off) trên bảng chọn là các tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 348

Câu 2:

Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

Xem đáp án » 14/01/2022 308

Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống(........)

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình .............

Xem đáp án » 14/01/2022 289

Câu 4:

Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động (hoặc bị "treo"), để nạp lại hệ thống (khởi động lại) ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 203

Câu 5:

Chế độ nào sau đây dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

Xem đáp án » 14/01/2022 186

Câu 6:

Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

Xem đáp án » 14/01/2022 180

Bình luận


Bình luận