Trắc nghiệm Bài 12 (có đáp án): Giao tiếp với hệ điều hành

  • 377 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

Xem đáp án

Đáp án : C

Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận tên (user) và mật khẩu (password) của người dùng đăng kí trong tài khoản.


Câu 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống(........)

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình .............

Xem đáp án

Đáp án : D

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình cần thiết cho việc nạp hệ điều hành.


Câu 3:

Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

Xem đáp án

Đáp án : C

Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn off)/ Shut Down (hoặc Turn Off) trên bảng chọn là các tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành.


Câu 4:

Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

Xem đáp án

Đáp án : D

Chế độ ra khỏi hệ thống an toàn cho máy nhất là tắt máy hoàn toàn (Turn off).


Câu 5:

Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

Xem đáp án

Đáp án : A

Chọn Hibernate để tắt máy hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trong RAM. Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc trước đó như các chương trình đang thực hiện, tài liệu đang mở…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận