Câu hỏi:

14/01/2022 126

Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Chọn Hibernate để tắt máy hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trong RAM. Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc trước đó như các chương trình đang thực hiện, tài liệu đang mở…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 353

Câu 2:

Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

Xem đáp án » 14/01/2022 311

Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống(........)

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình .............

Xem đáp án » 14/01/2022 290

Câu 4:

Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

Xem đáp án » 14/01/2022 223

Câu 5:

Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động (hoặc bị "treo"), để nạp lại hệ thống (khởi động lại) ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 204

Câu 6:

Chế độ nào sau đây dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

Xem đáp án » 14/01/2022 186

Câu 7:

Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

Xem đáp án » 14/01/2022 180

Bình luận


Bình luận