Câu hỏi:

15/01/2022 3,003

Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Mỗi máy tính trong Internet đều phải có địa chỉ duy nhất, được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này được lưu hành trong mạng Internet dưới bốn số nguyên phân cách bởi dấu chấm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

Xem đáp án » 15/01/2022 5,919

Câu 2:

Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 3,155

Câu 3:

Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,976

Câu 4:

Ứng dụng của Internet là:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,568

Câu 5:

Nội dung của một gói tin bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,513

Câu 6:

Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 689

Bình luận


Bình luận