Trắc nghiệm Bài 21 (có đáp án): Mạng thông tin toàn cầu Internet

  • 1394 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án : A

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.


Câu 2:

Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án : C

Mỗi máy tính trong Internet đều phải có địa chỉ duy nhất, được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này được lưu hành trong mạng Internet dưới bốn số nguyên phân cách bởi dấu chấm.


Câu 3:

Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

Xem đáp án

Đáp án : C

Mạng Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.


Câu 4:

Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

Xem đáp án

Đáp án : D

Kết nối Internet bằng các cách:

+ Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp.

+ Sử dụng đường truyền riêng (Leased line).

+ Sử dụng modem qua đường điện thoại .


Câu 5:

TCP/IP là viết tắt của:

Xem đáp án

Đáp án : C

Bộ giao thức TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet Protocol ) là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

4 tháng trước

Khắc Hưng

Bình luận


Bình luận