Câu hỏi:

15/01/2022 346

Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Kết nối Internet bằng các cách:

+ Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp.

+ Sử dụng đường truyền riêng (Leased line).

+ Sử dụng modem qua đường điện thoại .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

Xem đáp án » 15/01/2022 5,901

Câu 2:

Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 3,143

Câu 3:

Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

Xem đáp án » 15/01/2022 2,992

Câu 4:

Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,944

Câu 5:

Ứng dụng của Internet là:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,549

Câu 6:

Nội dung của một gói tin bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,509

Câu 7:

Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 684

Bình luận


Bình luận