Câu hỏi:

15/01/2022 231

TCP/IP là viết tắt của:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Bộ giao thức TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet Protocol ) là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào?

Xem đáp án » 15/01/2022 5,919

Câu 2:

Thông tin nào sau đây liên quan tới Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 3,155

Câu 3:

Phát biểu nào sai trong những phát biểu sau:

Xem đáp án » 15/01/2022 3,002

Câu 4:

Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,976

Câu 5:

Ứng dụng của Internet là:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,568

Câu 6:

Nội dung của một gói tin bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,513

Câu 7:

Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet?

Xem đáp án » 15/01/2022 689

Bình luận


Bình luận