Câu hỏi:

15/01/2022 138

Chọn một câu đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp trong phần nội dung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phải biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,433

Câu 2:

Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Xem đáp án » 15/01/2022 761

Câu 3:

Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

Xem đáp án » 15/01/2022 341

Câu 4:

Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:

Xem đáp án » 15/01/2022 295

Câu 5:

Trình duyệt Web là:

Xem đáp án » 15/01/2022 233

Câu 6:

WWW là từ viết tắt của từ nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 212

Câu 7:

Web động là các trang Web:

Xem đáp án » 15/01/2022 209

Bình luận


Bình luận