Trắc nghiệm Bài 22 (có đáp án): Một số dịch vụ cơ bản của Internet

  • 1085 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

WWW là từ viết tắt của từ nào:

Xem đáp án

Đáp án : A

WWW là từ viết tắt của từ world wide web. Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang Web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt HTTP dùng tìm kiếm các trang Web, tài nguyên…


Câu 2:

Web động là các trang Web:

Xem đáp án

Đáp án : A

Web động là các trang Web mở ra khả năng tương tác giữa người dùng và máy chủ chứa trang Web. Cơ chế hoạt động là mỗi khi có yêu cầu từ máy người dung, máy chủ sẽ thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu rồi gửi về máy người dùng.


Câu 3:

Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Xem đáp án

Đáp án : C

Ngôn ngữ siêu văn bản là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...và các liên kết tới các siêu văn bản khác.


Câu 4:

Phải biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án : A

Hiện nay có nhiều phần mềm diệt virus miễn phí người dùng có thể download sử dụng nó và không có phần mềm diệt virus nào có thể tìm và diệt tất cả các loại virus. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật.


Câu 5:

Chọn một câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án : C

Trong thư điện tử có đính kèm tệp, người gửi có thể nêu giải thích ngắn gọn về một số đặc điểm của tệp trong phần nội dung.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận