Câu hỏi:

15/01/2022 140

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mã hoá thông tin là quá trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 202

Câu 2:

Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

Xem đáp án » 15/01/2022 194

Câu 3:

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Câu 4:

1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau:

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 5:

Tại sao phải mã hoá thông tin?

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 6:

Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Bình luận


Bình luận