Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Thông tin và dữ liệu

  • 414 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Chọn câu đúng tron các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án : A

Đơn vị đo lượng thông tin theo thứ tự giảm dần là: PB, TB, GB, MB, KB, B, Bit. Các đơn vị cách nhau 1024 đơn vị trừ 1b=8 Bit


Câu 3:

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

Xem đáp án

Đáp án : C

Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh…Khi đưa vào máy tính chúng được mã hóa thành dạng chung đó là dãy bit.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

Xem đáp án

Đáp án : C

Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.


Câu 5:

Tại sao phải mã hoá thông tin?

Xem đáp án

Đáp án : D

Muốn máy tính hiểu được những thông tin đưa vào máy con người cần phải mã hóa thông tin dưới dạng các câu lệnh của ngôn ngữ máy làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy và thay đổi lượng thông tin đó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận