Câu hỏi:

15/01/2022 371

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:

Xem đáp án » 15/01/2022 2,264

Câu 2:

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,300

Câu 3:

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

Xem đáp án » 15/01/2022 888

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 15/01/2022 817

Câu 5:

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Xem đáp án » 15/01/2022 456

Câu 6:

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Xem đáp án » 15/01/2022 384

Bình luận


Bình luận