Câu hỏi:

15/01/2022 1,013

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B. Vì tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho các máy sản xuất.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:

Xem đáp án » 15/01/2022 3,310

Câu 2:

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

Xem đáp án » 15/01/2022 1,690

Câu 3:

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

Xem đáp án » 15/01/2022 1,020

Câu 4:

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 663

Câu 5:

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:

Xem đáp án » 15/01/2022 642

Câu 6:

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Xem đáp án » 15/01/2022 580

Bình luận


Bình luận