Câu hỏi:

15/01/2022 937

Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Vì đáp án B là sơ đồ khối phần thu thông tin, đáp án C, D là sơ đồ sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,472

Câu 2:

Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,378

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,082

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,780

Câu 5:

Môi trường truyền dẫn:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,734

Câu 6:

Có mấy phương pháp truyền thông tin?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,421

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,229

Bình luận


Bình luận