Câu hỏi:

28/11/2019 4,512

Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M

 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hỗn hợp gồm vào 800 ml dung dịch gồm AgNO3

 Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 28/11/2019 3,296

Câu 2:

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,05M Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

Xem đáp án » 28/11/2019 2,824

Câu 3:

Thành phần chính của quặng cromit là

Xem đáp án » 28/11/2019 1,981

Câu 4:

Cho 48,24 gam hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào bình X đựng dung dịch H2SO4loãng dư

, sau phản ứng còn lại 3,84 kim loại Y không tan. Tiếp theo, cho dung dịch NaNO3tới dư vào bình X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, kim loại Y đã tan hết, trong bình X thu được dung dịch Z (chứa axit H2SO4) và có V lít khí NO (ở đktc là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của V là

Xem đáp án » 28/11/2019 728

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3  60% thu được dung dịch X

(không có ionNH4+). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y.

Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung X đến khối lượng không đổi thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 28/11/2019 668

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »