330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 2598 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phản ứng hóa học:  Trong phản ứng trên xảy ra

Xem đáp án

Đáp án D

“Khử cho, O nhận” => Fe là chất khử, Cu2+là chất oxi hóa => sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Xem đáp án

Đáp án A

 

 

 không phản ứng do bị thụ động.

( tương tự với Al và Cr ).

 

  


Câu 3:

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4 

Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có dãy điện hóa:  

=>Zn phản ứng với Cu2+trước

 khối lượng rắn giảm

 khối lượng rắn tăng

Do cuối cùng m rắn = m(g) =m hỗn hợp ban đầu =>tăng và giảm phải cân bằng với nhau.

Đặt nZn = x; nFe = y => m giảm = (65 - 64)x = x(g); m tăng = (64 - 65)y = 8y

m tăng = m giảm =>x = 8y =>%mZn = 65x/(65x - 56y)x100%  = 90,27%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận