330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P6)

  • 2294 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu nào sau đây đúng?

Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 sẽ quan sát thấy hiện tượng sau:

Xem đáp án

Đáp án B

Lúc đầu chỉ xảy ra ăn mòn hóa học giữa Fe và HCl.

Khi thêm vài giọt CuSO4 vào thì xảy ra thêm phương trình: Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu

Cặp Fe-Cu xảy ra ăn mòn điện hóa làm cho khí thoát ra nhanh và nhiều hơn => Chọn B.


Câu 2:

Để chuyển FeCl3 thành FeCl2 ta có thể sử dùng nhóm chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + 2Fe3+ 3Fe2+; Mg + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+; Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+


Câu 4:

Cho 3,2g bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án B

nCu = 0,05; nNO3- = 0,08; nH+ = 0,12

3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Ta có nCu/3 = 0,017; nH+/8 = 0,015; nNO3-/2 = 0,04 => Tính theo H+

nNO = nH+/4 = 0,03 => V = 0,672 => Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận