330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P2)

  • 2264 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Oxit nào sau đây là oxit axit?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận