330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P5)

  • 2593 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

Xem đáp án

Đáp án B

 

 

Hỗn hợp 2 kim loại có tính khử yếu nhất.

=> Hai kim loại là Cu và Ag


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa:

 

Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T ỉần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C 

X: FeSO4, Y: Cr2(SO4)3, Z: KCrO2, T: KCrO4.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận