Câu hỏi:

22/01/2022 98

Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi độ cao của hàng vào gợi ý ở Hình 3

Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách thay đổi độ cao của cột: Chọn một đường biên của hàng, đưa chuột vào đường biên này đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên hai chiều thì kéo thả chuột xuống dưới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chọn cột.

2. Có thể tô màu chữ và màu nên cho văn bản trong bảng.

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng.

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng.

Xem đáp án » 22/01/2022 192

Câu 2:

Em hãy nêu một ví dụ về một bảng chứa thông tin. Theo em, trình bày thông tin dưới dạng bảng có những lợi ích gì?

Xem đáp án » 22/01/2022 189

Câu 3:

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình?

Xem đáp án » 22/01/2022 162

Câu 4:

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây:

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ

Xem đáp án » 22/01/2022 141

Câu 5:

Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5. Từ đó hãy trình bày cách thêm cột giới tính và xóa hàng thứ 3 trong bảng chỉ số BIM của nhóm 1

Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5

Xem đáp án » 22/01/2022 112

Bình luận


Bình luận