Câu hỏi:

22/01/2022 179

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trình bày danh sách môn học yêu thích của tố 1

Chia làm hai cột: Cột họ tên và cột môn học. Tổ có 10 người thì có 11 hàng, hàng đầu tiên để ghi tên và môn học yêu thích.

B1. Tạo bảng: Insert => Table => Chọn 2 cột và 9 dòng => Hiện bảng.

Bước 2: Điền Họ tên và điền tên Môn học yêu thích ở hai dòng đầu.

Ghi danh sách tên vào cột Họ tên sau đó khảo sát môn học yêu thích của các bạn trong tổ 1 để ghi vào cột Môn học yêu thích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chọn cột.

2. Có thể tô màu chữ và màu nên cho văn bản trong bảng.

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng.

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng.

Xem đáp án » 22/01/2022 203

Câu 2:

Em hãy nêu một ví dụ về một bảng chứa thông tin. Theo em, trình bày thông tin dưới dạng bảng có những lợi ích gì?

Xem đáp án » 22/01/2022 198

Câu 3:

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây:

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ

Xem đáp án » 22/01/2022 149

Câu 4:

Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5. Từ đó hãy trình bày cách thêm cột giới tính và xóa hàng thứ 3 trong bảng chỉ số BIM của nhóm 1

Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5

Xem đáp án » 22/01/2022 124

Câu 5:

Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi độ cao của hàng vào gợi ý ở Hình 3

Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi

Xem đáp án » 22/01/2022 110

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »