Câu hỏi:

22/01/2022 119

Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng mua sách truyện thiếu niên ở hiệu sách Người máy

1. Tính Tổng số tiền sách  khi chưa tính giảm giá) , gọi số đó là Tổng số tiền sách.

2. Nếu Tổng số tiền sách >= 500.000 đồng; số tiền được giảm là 10% của Tổng số tiền sách.

3. Nếu Tổng số tiền sách < 500.000 đồng; số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng mau sách truyện thiếu niên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau về biểu thức điều kiện ở cấu trúc rẽ nhanh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ? Vì sao?

1. Phải là một biểu thức so sánh giá trị bằng

2. Phải là một biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, nhỏ hơn

3. Khi kiểm tra phải cho kết quả là "đúng" hoặc "sai"

Xem đáp án » 22/01/2022 169

Câu 2:

Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

Xem đáp án » 22/01/2022 150

Câu 3:

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhanh cần dùng mẫu “Nếu…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhanh luôn kết thúc với dấu hiệu “Hết nhánh”.

Xem đáp án » 22/01/2022 134

Câu 4:

Có thể dùng sơ đồ ở Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh ở Hình 1b. Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết ở Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đó như thế nào?

Xem đáp án » 22/01/2022 110

Bình luận


Bình luận