Câu hỏi:

22/01/2022 69

Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không?

2. Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Có đúng là thuật toán

2. Thao tác :"Hỏi số tranh của một bạn, cộng thêm vào Tổng đang có" => lặp lại 4 lần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó

Xem đáp án » 22/01/2022 185

Câu 2:

Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó

Xem đáp án » 22/01/2022 119

Câu 3:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. Đầu vào của bài toàn nhiều chỗ giống nhau sẽ yêu cầu thuật toán có cấu trúc lặp.

2. Có cấu trúc lặp trong thuật toán khi mô tả thuật toán thấy có một loạt thao tác kế tiếp nhau được lặp lại.

3. Trong mẫu cấu trúc "Lặp khi < điều kiện lặp> được thỏa mãn..." thao tác lặp được thực hiện ít nhất một lần .

4. Cấu trúc lặp luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết lặp".

Xem đáp án » 22/01/2022 106

Bình luận


Bình luận