Câu hỏi:

26/01/2022 47

Câu 12. Thế nào là mặt bằng ngôi nhà?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án B: Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà, đây là khái niệm mặt đứng nên B sai.

+ Đáp án C: Là hình được tạo bởi mặt phẳng cắt  song song với một mặt đứng của ngôi nhà, đây là khái niệm hình cắt ngôi nhà nên C sai.

+ Đáp án D: Do B và C sai nên D sai.

Vậy đáp án đúng là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 115

Câu 2:

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

Xem đáp án » 26/01/2022 82

Câu 3:

Câu 11. Mặt đứng là mặt nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 79

Câu 4:

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 78

Câu 5:

Câu 14. Thế nào là hình cắt ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 77

Câu 6:

Câu 10. Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 70

Câu 7:

Câu 8. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/01/2022 68

Bình luận


Bình luận