Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng có đáp án (Mới nhất)

  • 266 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Bản vẽ tiêu biểu nhất trong xây dựng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Bản vẽ nhà là bản vẽ hay gặp nhất trong xây dựng.


Câu 2:

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước và kết cấu của ngôi nhà.


Câu 3:

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, thường có bản vẽ hình chiếu vuông góc và bản vẽ hình cắt của ngôi nhà.


Câu 4:

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Để định hước các công trình, trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ hướng Bắc.


Câu 5:

Câu 5. Có mấy loại hình biểu diễn chính của ngôi nhà?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các hình biểu diễn chính của ngôi nhà gồm: mặt bằng, mặt đứng, hình cắt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận