Câu hỏi:

26/01/2022 74

Câu 14. Thế nào là hình cắt ngôi nhà?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ, đây là khái niệm mặt bằng ngôi nhà nên A sai.

+ Đáp án B: Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng để thể hiện hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài ngôi nhà, đây là khái niệm mặt đứng nên B sai.

+ Đáp án D: Do A và B sai nên D sai.

Vậy đáp án đúng là C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 112

Câu 2:

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

Xem đáp án » 26/01/2022 81

Câu 3:

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 76

Câu 4:

Câu 11. Mặt đứng là mặt nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 76

Câu 5:

Câu 8. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/01/2022 66

Câu 6:

Câu 10. Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Bình luận


Bình luận