Câu hỏi:

26/01/2022 36

Câu 7. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện kết cấu các bộ phận của ngôi nhà và kích thước theo chiều cao, cửa đi, …

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 113

Câu 2:

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

Xem đáp án » 26/01/2022 81

Câu 3:

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 76

Câu 4:

Câu 11. Mặt đứng là mặt nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 76

Câu 5:

Câu 14. Thế nào là hình cắt ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 75

Câu 6:

Câu 8. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/01/2022 66

Câu 7:

Câu 10. Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 66

Bình luận


Bình luận