Câu hỏi:

26/01/2022 66

Câu 8. Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà?

Hãy cho biết, đây là hình biểu diễn nào của ngôi nhà (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình vẽ này thể hiện vị trí, kích thước tường, vách ngăn, sự bố trí các phòng, thiết bị, …nên nó là bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Do đó loại đáp án B và C. Căn cứ vào kí hiệu cầu thang, xác định đây là mặt bằng tầng 1. Vậy đáp án đúng là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 2. Bản vẽ nhà thể hiện mấy nội dung chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 112

Câu 2:

Câu 4. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể, thường có mũi tên chỉ hướng:

Xem đáp án » 26/01/2022 81

Câu 3:

Câu 3. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của ngôi nhà, có mấy loại bản vẽ chính?

Xem đáp án » 26/01/2022 76

Câu 4:

Câu 11. Mặt đứng là mặt nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 75

Câu 5:

Câu 14. Thế nào là hình cắt ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 73

Câu 6:

Câu 10. Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà?

Xem đáp án » 26/01/2022 65

Bình luận


Bình luận