Câu hỏi:

27/01/2022 250

Câu 7. Có mấy đường ống được nối với bầu lọc dầu ở hệ thống bôi trơn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Một đường dầu từ bơm đến, một đường dầu tiếp tục đi bôi trơn sau khi lọc, một đường dầu hồi sau khi được dùng để quay bầu lọc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 8. Van khống chế lượng dầu qua két đóng khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 1,046

Câu 2:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/01/2022 775

Câu 3:

Câu 13. Dầu bôi trơn có tác dụng gì?

Xem đáp án » 27/01/2022 732

Câu 4:

Câu 5. Dầu bôi trơn qua van an toàn khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 536

Câu 5:

Câu 4. Đâu là bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức?

Xem đáp án » 27/01/2022 395

Câu 6:

Câu 2. Nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn chia làm mấy trường hợp?

Xem đáp án » 27/01/2022 309

Câu 7:

Câu 14. Hãy cho biết, đâu là bề mặt ma sát?

Xem đáp án » 27/01/2022 284

Bình luận


Bình luận