Câu hỏi:

27/01/2022 797

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Dầu bôi trơn đi qua các chi tiết, chỉ hấp thụ nhiệt của chi tiết chứ không ngấm vào chi tiết nên đáp án B sai.

+ Dầu bôi trơn sau khi lọc sẽ tiếp tục đi bôi trơn các bề mặt ma sát, chỉ một phần dầu dư thừa khi quay bầu lọc mới trở về cac te nên đáp án C sai

+ Dầu sau khi bôi trơn sẽ quay trở về cacte nên đáp án D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 8. Van khống chế lượng dầu qua két đóng khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 1,073

Câu 2:

Câu 13. Dầu bôi trơn có tác dụng gì?

Xem đáp án » 27/01/2022 786

Câu 3:

Câu 5. Dầu bôi trơn qua van an toàn khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 566

Câu 4:

Câu 4. Đâu là bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức?

Xem đáp án » 27/01/2022 414

Câu 5:

Câu 2. Nguyên lí làm việc của hệ thống bôi trơn chia làm mấy trường hợp?

Xem đáp án » 27/01/2022 328

Câu 6:

Câu 14. Hãy cho biết, đâu là bề mặt ma sát?

Xem đáp án » 27/01/2022 292

Bình luận


Bình luận