Câu hỏi:

27/01/2022 628

Câu 1. Nhiệt độ của chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép là nhờ hệ thống nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Vì hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Đâu không phải là hệ thống làm mát bằng nước?

Xem đáp án » 27/01/2022 922

Câu 2:

Câu 2. Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 319

Câu 3:

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 185

Câu 4:

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 145

Câu 5:

Câu 15. Chi tiết đặc trưng cho hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức là:

Xem đáp án » 27/01/2022 121

Câu 6:

Câu 8. Nước chỉ đi theo một đường là qua đường nối tắt về bơm khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 84

Bình luận


Bình luận