Câu hỏi:

27/01/2022 200

Câu 15. Nhiệm vụ của bộ điều chỉnh áp suất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Bộ điều khiển phun: Điều khiển chế độ làm việc của vòi phun

+ Bộ điều chỉnh áp suất: Giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định

+ Thùng xăng: Chứa xăng

+ Bầu lọc xăng: Lọc sạch cặn bẩn lẫn trong xăng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Nhiệm vụ của bầu lọc xăng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 671

Câu 2:

Câu 14. Nhiệm vụ của bộ điều khiển phun là:

Xem đáp án » 27/01/2022 357

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bộ chế hòa khí là:

Xem đáp án » 27/01/2022 218

Câu 4:

Câu 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào:

Xem đáp án » 27/01/2022 199

Câu 5:

Câu 5. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 198

Câu 6:

Câu 4. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

Xem đáp án » 27/01/2022 135

Bình luận


Bình luận