Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ có đáp án (Mới nhất)

  • 1208 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng giúp cung cấp:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào xilanh động cơ.


Câu 2:

Câu 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào xilanh động cơ với lượng và tỉ lệ phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ.


Câu 3:

Câu 3. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống được chia làm 2 loại:

+ Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

+ Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun


Câu 4:

Câu 4. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống được chia làm 2 loại:

+ Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

+ Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun


Câu 5:

Câu 5. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy khối?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có 6 khối: thùng xăng, bầu lọc xăng, bơm xăng, bầu lọc khí, bộ chế hòa khí, xilanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng
06:16 - 06/05/2022

Câu 13 đáp án D mới đúng