Câu hỏi:

27/01/2022 91

Câu 3. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống được chia làm mấy loại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống được chia làm 2 loại:

+ Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

+ Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Nhiệm vụ của bầu lọc xăng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 596

Câu 2:

Câu 14. Nhiệm vụ của bộ điều khiển phun là:

Xem đáp án » 27/01/2022 324

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bộ chế hòa khí là:

Xem đáp án » 27/01/2022 197

Câu 4:

Câu 15. Nhiệm vụ của bộ điều chỉnh áp suất là:

Xem đáp án » 27/01/2022 182

Câu 5:

Câu 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào:

Xem đáp án » 27/01/2022 180

Câu 6:

Câu 5. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 179

Câu 7:

Câu 4. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

Xem đáp án » 27/01/2022 123

Bình luận


Bình luận