Câu hỏi:

27/01/2022 105

Câu 10. Trên sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy loại đường đi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trên sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có 3 loại đường đi: đường xăng, đường không khí, đường hòa khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Nhiệm vụ của bầu lọc xăng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 621

Câu 2:

Câu 14. Nhiệm vụ của bộ điều khiển phun là:

Xem đáp án » 27/01/2022 340

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bộ chế hòa khí là:

Xem đáp án » 27/01/2022 203

Câu 4:

Câu 15. Nhiệm vụ của bộ điều chỉnh áp suất là:

Xem đáp án » 27/01/2022 189

Câu 5:

Câu 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào:

Xem đáp án » 27/01/2022 185

Câu 6:

Câu 5. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 185

Câu 7:

Câu 4. Theo cấu tạo bộ phận hình thành hòa khí, hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có:

Xem đáp án » 27/01/2022 126

Bình luận


Bình luận