Câu hỏi:

27/01/2022 202

Câu 5. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có mấy khối?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có 6 khối: thùng xăng, bầu lọc xăng, bơm xăng, bầu lọc khí, bộ chế hòa khí, xilanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 7. Nhiệm vụ của bầu lọc xăng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 675

Câu 2:

Câu 14. Nhiệm vụ của bộ điều khiển phun là:

Xem đáp án » 27/01/2022 364

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bộ chế hòa khí là:

Xem đáp án » 27/01/2022 222

Câu 4:

Câu 2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng giúp cung cấp hỗn hợp xăng và không khí vào:

Xem đáp án » 27/01/2022 202

Câu 5:

Câu 15. Nhiệm vụ của bộ điều chỉnh áp suất là:

Xem đáp án » 27/01/2022 202

Câu 6:

Câu 6. Nhiệm vụ của thùng xăng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 138

Bình luận


Bình luận