Câu hỏi:

08/02/2022 80

Câu 14. Em hãy cho biết, vị trí số 2 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì?

Em hãy cho biết, vị trí số 2 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Vị trí số 1 là động cơ, vị trí số 3 là hộp số, vị trí số 4 là xích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 4. Có mấy cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy?

Xem đáp án » 08/02/2022 132

Câu 2:

Câu 1. Đặc điểm của động cơ đốt trong trên xe máy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 122

Câu 3:

Câu 13. Em hãy cho biết, vị trí số 1 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì?

Em hãy cho biết, vị trí số 1 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/02/2022 117

Câu 4:

Câu 15. Em hãy cho biết, vị trí số 3 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì?

Em hãy cho biết, vị trí số 3 trên sơ đồ hệ thống truyền lực của xe máy là gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/02/2022 111

Câu 5:

Câu 2. Động cơ đốt trong trên xe máy thường làm mát bằng:

Xem đáp án » 08/02/2022 110

Câu 6:

Câu 3. Đâu không phải đặc điểm của động cơ đốt trong trên xe máy?

Xem đáp án » 08/02/2022 95

Câu 7:

Câu 12. Đâu không phải đặc điểm của hộp số trên xe máy:

Xem đáp án » 08/02/2022 92

Bình luận


Bình luận