Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy có đáp án (Mới nhất)

  • 483 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Đặc điểm của động cơ đốt trong trên xe máy là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Động cơ đốt trong trên xe máy là động cơ xăng 2 kì và 4 kì cao tốc, có công suất nhỏ.


Câu 2:

Câu 2. Động cơ đốt trong trên xe máy thường làm mát bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ đốt trong trên xe máy thường làm mát bằng không khí, chỉ có một số xe gas làm mát bằng nước.


Câu 3:

Câu 3. Đâu không phải đặc điểm của động cơ đốt trong trên xe máy?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Số lượng xilanh ít, thường có một hoặc 2 xilanh.


Câu 4:

Câu 4. Có mấy cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy:

+ Động cơ đặt ở giữa xe

+ Động cơ đặt lệch về đuôi xe


Câu 5:

Câu 5. Người ta bố trí động cơ đốt trong ở vị trí nào trên xe máy?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 cách bố trí động cơ đốt trong trên xe máy:

+ Động cơ đặt ở giữa xe

+ Động cơ đặt lệch về đuôi xe


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận