Câu hỏi:

08/02/2022 100

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

1. Thường là động cơ điêzen

2. Có thể dùng một hay nhiều động cơ làm nguồn động lực

3. Tàu cỡ nhỏ, cỡ trung thường sử dụng động cơ tốc độ trung bình và cao.

4. Tàu cỡ lớn sử dụng động cơ có tốc độ quay thấp và có khả năng đảo chiều.

5. Công suất có thể đạt trên 50000kW

6. Số lượng xilanh nhiều

7. Thường làm mát cưỡng bức bằng nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 106

Câu 2:

Câu 14. Khối thứ hai trong sơ đồ khối của hệ thống truyền lực tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 106

Câu 3:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 100

Câu 4:

Câu 1. Động cơ đốt trong trên tàu thủy có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Câu 5:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 6:

Câu 7. Đặc điểm thứ 6 của động cơ đốt trong dùng trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 92

Bình luận


Bình luận