Câu hỏi:

08/02/2022 82

Câu 11. Sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm mấy khối?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sơ đồ hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 5 khối: động cơ, li hợp, hộp số, hệ trục, chân vịt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 14. Khối thứ hai trong sơ đồ khối của hệ thống truyền lực tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 107

Câu 2:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 106

Câu 3:

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 101

Câu 4:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 100

Câu 5:

Câu 1. Động cơ đốt trong trên tàu thủy có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Câu 6:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 94

Câu 7:

Câu 7. Đặc điểm thứ 6 của động cơ đốt trong dùng trên tàu thủy là:

Xem đáp án » 08/02/2022 92

Bình luận


Bình luận