Câu hỏi:

08/02/2022 72

Câu 9. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có mấy đặc điểm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ đốt trong kéo máy công tác có 3 đặc điểm là:

1. Là động cơ xăng và động cơ điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát.

2. Tốc độ quay phù hợp với tốc độ quay máy phát    

3. Có bộ điều tốc giữ ổn định tốc độ quay của động cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 6. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có mấy ưu điểm?

Xem đáp án » 08/02/2022 171

Câu 2:

Câu 1. Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 152

Câu 3:

Câu 15. Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện:

Xem đáp án » 08/02/2022 133

Câu 4:

Câu 4. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/02/2022 125

Câu 5:

Câu 14. Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 08/02/2022 113

Câu 6:

Câu 10. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/02/2022 96

Câu 7:

Câu 12. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

Xem đáp án » 08/02/2022 91

Bình luận


Bình luận