Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện có đáp án (Mới nhất)

  • 297 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có mấy khối?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ


Câu 2:

Câu 2. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 1 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 1 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ


Câu 3:

Câu 3. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 2 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 2 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ


Câu 4:

Câu 4. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ


Câu 5:

Câu 5. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 4 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 4 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có 4 khối:

1. Động cơ đốt trong

2. Khớp nối

3. Máy phát điện

4. Giá đỡ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận