Câu hỏi:

08/02/2022 69

Có mấy cách phân loại điôt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 cách phân loại điôt: theo công nghệ chế tạo và theo chức năng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải của điôt tiếp điểm là:

Xem đáp án » 08/02/2022 103

Câu 2:

Tranzito có mấy điện cực?

Xem đáp án » 08/02/2022 93

Câu 3:

Câu 1. Linh kiện bán dẫn được chế tạo từ chất bán dẫn nào?

Xem đáp án » 08/02/2022 88

Câu 4:

Thế nào là điôt bán dẫn?

Xem đáp án » 08/02/2022 78

Câu 5:

Thế nào là tranzito?

Xem đáp án » 08/02/2022 78

Câu 6:

Thế nào là tirixto?

Xem đáp án » 08/02/2022 71

Bình luận


Bình luận