Câu hỏi:

08/02/2022 83

Tranzito có mấy điện cực?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tranzito có 3 dây dẫn ra là 3 điện cực: E, B, C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải của điôt tiếp điểm là:

Xem đáp án » 08/02/2022 90

Câu 2:

Câu 1. Linh kiện bán dẫn được chế tạo từ chất bán dẫn nào?

Xem đáp án » 08/02/2022 81

Câu 3:

Thế nào là điôt bán dẫn?

Xem đáp án » 08/02/2022 67

Câu 4:

Thế nào là tranzito?

Xem đáp án » 08/02/2022 65

Câu 5:

Thế nào là tirixto?

Xem đáp án » 08/02/2022 65

Câu 6:

Có mấy cách phân loại điôt?

Xem đáp án » 08/02/2022 59

Bình luận


Bình luận