Câu hỏi:

08/02/2022 58

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng mấy điôt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Mạch chỉnh lưu dùng 2 hoặc 4 điôt là mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 112

Câu 2:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 96

Câu 3:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án » 08/02/2022 89

Câu 4:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án » 08/02/2022 84

Câu 5:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 80

Câu 6:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 77

Câu 7:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 72

Bình luận


Bình luận