Câu hỏi:

08/02/2022 40

Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì sử dụng mấy điôt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng 1 điôt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án » 08/02/2022 113

Câu 2:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 97

Câu 3:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án » 08/02/2022 93

Câu 4:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án » 08/02/2022 84

Câu 5:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án » 08/02/2022 81

Câu 6:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án » 08/02/2022 78

Câu 7:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án » 08/02/2022 74

Bình luận


Bình luận