Câu hỏi:

09/02/2022 61

Công dụng thứ hai của mạch điện tử điều khiển là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Công dụng của mạch điện tử điều khiển:

1. Điều khiển tín hiệu

2. Tự động hóa các máy móc, thiết bị

3. Điều khiển các thiết bị dân dụng

4. Điều khiển trò chơi, giải trí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu mấy tiêu chí phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 09/02/2022 108

Câu 2:

Theo mức độ tự động hóa, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 94

Câu 3:

Công dụng thứ tư của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 75

Câu 4:

Yêu cầu của sản suất hiện nay là:

Xem đáp án » 09/02/2022 73

Câu 5:

Yêu cầu của các loại máy móc tự động hiện nay là:

Xem đáp án » 09/02/2022 69

Câu 6:

Theo công suất, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 68

Bình luận


Bình luận