Câu hỏi:

09/02/2022 35

Căn cứ vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các tiêu chí để phân loại mạch điện tử điều khiển là: theo công suất, theo chức năng và theo mức độ tự động hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chương trình công nghệ 12, giới thiệu mấy tiêu chí phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 09/02/2022 113

Câu 2:

Theo mức độ tự động hóa, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 98

Câu 3:

Công dụng thứ tư của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 77

Câu 4:

Yêu cầu của sản suất hiện nay là:

Xem đáp án » 09/02/2022 76

Câu 5:

Yêu cầu của các loại máy móc tự động hiện nay là:

Xem đáp án » 09/02/2022 74

Câu 6:

Theo công suất, người ta chia mạch điện tử điều khiển làm mấy loại?

Xem đáp án » 09/02/2022 70

Câu 7:

Công dụng thứ hai của mạch điện tử điều khiển là gì?

Xem đáp án » 09/02/2022 64

Bình luận


Bình luận